Drukuj


1.Przed pierwszym skorzystaniem usługi door-to-door użytkownik/ użytkowniczka lub osoba

jego/ją reprezentująca składa Oświadczenie o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi

transportu door-to-door. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.

2.Podać:

a) imię i nazwisko odbiorcy usługi, adres zamieszkania, dane kontaktowe;

b) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z

usługi ( np. niepełnosprawność, inne);

c) wiek oraz płeć użytkownika/ użytkowniczki;

d) cel podróży – należy przypisać cel podróży do możliwych form aktywizacji społeczno-

zawodowej/ usług aktywnej integracji określonej w § 5 ust. 3 Regulaminu;

c) datę, godzinę wykonania przewozu, miejsce podstawienia pojazdu i miejsce docelowe i

ewentualnie trasę przejazdu;

d) należy wskazać czy usługa ma być realizowana w formie taksówki społecznej ze

wsparciem asystenckim w dotarciu do i z samochodu czy też przewozu pojazdem

specjalistycznym.

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji użytkownik będą wydawane identyfikatory imienne,

redukujące konieczność sprawdzania uprawnienia osób do przewozu za każdym razem.

Dodatkowo dzięki pomocy asystenta będzie udzielane wsparcie w dotarciu do i z pojazdu, swobodnym i bezpiecznym wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.