• baner.png
 

Gmina Wołów
Realizator Programu

OSiR Wołów
Operator usługi transportu indywidualnego


 

Projekt pn."Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Wołów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

A A A

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO(dz. urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie ul.Panieńska 4, 56-100 Wołów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na OSIR w Wołowie jako zakład budżetowy Gminy Wołów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust a,b,c,e art.9 ust.2 lit a,b,g RODO

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6)posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Danych Osobowych ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa

8)podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne;

wobec danych nie będą stosowane profilowanie ani zautomatyzowane podejmowanie decyzji